Liker ikke å gi fanger fri

Hvis det hadde vært opp til politiet, hadde svært få fanger fått besøke familien under varetektstiden. Advokat Vahid Ala'i er sterkt uenig.