Folk: Rune Oftedal

— Du spiser med kniv og gaffel, du?- Ja, og jeg kommer fra etmøblert hjem også, svarer Rune Oftedal i Vikinghordene, selvekjernen av supportere.