Vil selge kai for å få hotell

Bare detaljer gjenstår før Strand kommune selger 8,5 mål tomt ogkaiareal til Gann Graveren Eiendom. Forutsetningen er at de byggerhotell i Jørpelandsvågen.