Få bønder vil slutte med melk

Melkebøndene i Rogaland viser Norges største betalingsvilje for å skaffe seg adgang til å produsere mer. Nesten ingen rogalandsbønder vil slutte med melk.