Færrest nattklubber i Stavanger

Både Trondheim og Bergen har tre ganger så mange nattklubber som i Stavanger.