- Er i et demokratisk hull

Det er stort behov for åpenhet rundt Helse Stavanger, men etter at fylkeskommunen slapp taket i sykehuset, mangler en arena for politisk debatt, mener SiR-tillitsvalgte.