Fortsatt tilbud om oralkirurgi

I Stavanger og Haugesund blir det tilbud om oralkirurgi fra høsten. Tre stillinger lyses ut i disse dager.