Anleggsarbeid i Valkyrjegata

Stavanger kommune skal skifte ut ledningsnettet i deler av Valkyrjegata på Våland.