Ulsnes stanser driften tidligere enn planlagt

Ulsnes orlogsstasjon på Hundvåg nedlegges fem måneder tidligere enn planlagt. 15-20 ansatte antas å bli overtallige ved basen fra i sommer.