Avtale skal senke fraværet

Som første kommune i Rogaland har Sandnes inngått en skriftlig avtale om et mer inkluderende arbeidsliv.