Fylkesmannen kritiserer utslippskontrollen

Fylkesmannen reagerer på at Kverneland Klepp AS tar prøver av prosessvannet sitt tter at det er fortynnet.