- Store muligheter for norsk oppdrett

I år 2015 vil norske oppdrettere produsere en million tonn oppdrettslaks og torsk. I 2002 var eksporten på 400.000 tonn.