Godtok forelegg

Et enstemmig kommunestyre ønsket å legge den tragiske arbeidsulykken ved Edlandsvatnet i 1998 bak seg. I går vedtok de derfor å betale forelegget på 100.000 kroner.