Svir hoder til kirkefest

En eim av svidd sauehode ligger over Riska. Mennene i menighetenforbereder fest.