Farlig for barn på Trones

Kommunen vil gjøre det tryggere å kjøre barn til Trones skole.