Tviler på støyøkning

Nye tunneler ut på Motorveien vil øke trafikken med 40 prosent. Beboerne på Våland mener at plager med støy og forurensning vil gjøre bomiljøet uholdbart.