Forstår problemet med smal vei

Statens vegvesen forstår problemene med den smale veien, og vil nå forsterke veien til å tåle mer.