Støy truer sikkerheten i badebasseng

Støyen i Riskatun helsebasseng er så kraftig at det går på sikkerheten løs for badende og instruktører.