Suldalslågen setter EU-standard

Det neste året skal eksperter undersøke miljøtilstanden iSuldalsvassdraget og fjordene utenfor.