Straffepåstandene kommer i dag

Statsadvokat Tormod Haugnes vil i formiddag offentliggjøre hvilken straff han mener hver av de seks tiltalte i TS-saken fortjener.