Millioner spart på bussanbudet

Nettbuss og SOT har fått anbudene på all busstrafikk på Nord-Jæren. Fylket sparer årlig mellom 13 og 18 millioner kroner i tilskudd.