Ikke dårligere buss- tilbud i distriktet

Utvalg for byutvikling krever at den nye rutestrukturen forkollektivtrafikken ikke må føre til dårligere busstilbud idistriktene i kommunen.