Drama kan føre til dans

Dans skjer i miljøer hvor det blir overfokusert på alkohol ogforholdet til det annet kjønn. Det vil ikke Misjonssambandetvedkjenne seg.