Veterinærspirer uteblir

Hvert år siden 1992 har opp imot 60 studenter ved Norgesveterinærhøgskole hatt en kort periode i Sandnes på vårparten.Såkalt klinisk praksis har vært lagt til høgskolens Institutt forsmåfeforskning på Høyland. Nå kommer det ingen.