Sår tvil om nøkkelvitnets utsagn

Advokatene til Birgittes fetter brukte onsdag mye tid i retten på åså tvil om troverdigheten til den unge jenta som ødela fetterensalibi under straffesaken.