Sydamer skapar stemning i Oltedal

Oltedal har fått eit nytt servicetilbod på eldresenteret: Tre kyndige damer med kvar sin symaskin tar alle typar reparasjonar.