Tar tilskudd fra beboere

Stavanger kommune holdt 9,2 millioner statlige kroner utenforregnestykket da det nye bofellesskapet på Krosshaug ble bygget.Dette gjør husleien dyrere for brukerne. Også for andre boligerholdes statlige penger utenfor. Praksisen er helt lovlig.