Kultur- skolen blir utvidet

Film, litteratur og skriving kan bli nye tilbud innen Stavanger kulturskole. En plan for årene framover skal legges fram før sommeren.