Hotel Sverre kunne overlevd

Tidligere Sverre— direktør Harald Woxholt mener hotellet ville levd i beste velgående hvis kommunen ikke hadde solgt til Thon for 15 år siden.