Hagestriden ikke kommunens ansvar

Striden om hvem som eier 60 av hagene på Eiganes er ikke enestående i Stavanger. Kommunen vil likevel ikke ta ansvaret for å rydde opp i eierforholdene.