Meldt til politiet

Dersom me ikkje skulle melda dette til politiet, ville det vera uråd å forklara kva andre brot på vernereglar i naturreservat me elles skulle regarea på.