Nok ein husbrann på Storhaug

Ingen av dei fem bebuarane vart skadde då eit bustadhus på Storhaugvart totalskadd i brann laurdag morgon.