Satser på ferdigplen til folket

Maria og Jakob Årsvoll ville ha flere bein å stå på hjemme på gården. Nå står det ene trygt på grønt gras.