Ulven skutt på Helleland

Nyheten spredte seg raskt via mobiltelefonene: Unge og gamlestrømmet til for å se og fotografere den anslagsvis 50 kilo tungehannulven som ble lagt på «lit de parade» i en veilomme.