90 lærere skal bort

Skolene har nå fått sine budsjetter, og disse er svært trange. Tilsammen mangler de rundt 20 millioner kroner, noe som tilsvarer over1000 undervisningstimer i uken. Det betyr at nesten samtlige skolermå klare seg med færre lærerstillinger til høsten.