Hotellhøgskolen må inn i folden

Hotellhøgskolen må finne seg i å inngå i et av de tre fremtidigefakultetene ved Høgskolen. Høgskolestyret lot seg ikke overtale aven samlet reiselivsbransje.