To års fengsel for slag med brostein

En 34 år gammel mann er i Stavanger tingrett dømt til to årsfengsel for en rekke volds-, vinnings— og narkotikaforbrytelser.