Færre, men større garder

Rogaland styrker stillingen som landets største jordbruksfylke.