- Boplikt er døden

— Å fortsette med boplikt er en døds-linje for distriktene, hevder Arne Kleppa, daglig leder i Ryfylke IKS, som er distriktets interkommunale samarbeidsselskap.