Turistrådet vil advare

Norges Turistråd vil sørge for at det kommer med en advarsel om norsk sjø og villmark i sine brosjyrer til neste år. Gjentatte leteaksjoner etter tyske turister på sjø og land har gjort inntrykk på Norges Turistråd.