Uføre David Amundsen får ikke lov til å jobbe

David Amundsen er sterkt synshemmet og 100 prosent ufør. Gjennomarbeidmarkedstiltaket «Arbeid med bistand» fikk han i august jobb iet lite Sandnes-firma.