Lunken til barnevernvakt

Ordfører Odd W. Bøe (Ap) er skeptisk til å opprette barnevernvakt i Strand. Han tviler på om kostnadene vil stå i rimelig forhold til behovet.