Mistanke om konkrete smitte-områder

Legene tror at legionella-smitten kan finnes i et område iStavanger, selv om noen felles smittekilde ennå ikke er funnet. Nåer enda en legionærsyk oppdaget.