Bøter på 410.000 kroner til SiR

Frå nyttår og fram til utgangen av august, betalte Sandnes kommune 409.500 kroner i bøter til Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR). Dette er betaling for utskrivingsklare pasientar som kommunen ikkje klarar å ta imot.