Høyere gebyrer

Høyere gebyrer både på vann, avløp, renovasjon og trygghetsalarmer blir realiteten neste år, ifølge rådmannens forslag.