Planen ut på høring

Arbeidet med revideringen av stadionområdet startet i november for ett år siden. Frist for tilbakemelding på den reviderte disposisjonsplanen for Sandnes stadion er satt til 12. november.