Tau får hurtigferje

Vegdirektoratet har bestemt at det skal bygges hurtigferje og atden skal settes inn i Tausambandet.