Biomar dobler i laksefôr på Karmøy

Det Hydro-dominerte selskapet Biomar skal dobla produksjonen av laksefôr på Karmøy.