Inger like heil etter brannen

Eg er berre glad. Det gjekk jo godt, seier Inger Søiland. Ho har mista alt, men sit sjølv like heil i stova til sonen og kona Trygve og Hilde. Det er det viktigaste.