Blandede reaksjoner på brev fra Helse Stavanger

Legene har foreløpig ingen kommentarer til svarbrevet fra styret i Helse Stavanger til de 57 legene ved SiR. Andre fagorganiserte ser et lys i tunnelen.